Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Ostravsko - Kostely, kaple

Mapa


Výsledky hledání Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu

Kostely, kaple Kostely, kaple.

 • košík Evangelický Kristův kostel
  Evangelický Kristův kostel. Stavba ve stylu holandské renesance, ovlivněná secesí. Loď je ukryta polygonálním presbyteriem, kvadratická věž s hodinami je asymetricky umístěna do vstupního průčelí.
  Telefon: 596122943, 736600383
  Adresa: Husovo náměstí 4, Ostrava
 • košík Husův sbor - kostel
  Husův sbor - kostel. Zbudován v letech 1925-27 podle návrhu Otmara Pazourka z Moravské Ostravy. Slavnostní otevření Husova sboru se konalo 11. září 1927. Při bombardování v r. 1945 byla silně poškozena východní část budovy se schodištěm, byla stržena. Nová přístavba z r. 1946 se od původní stavby odlišuje.
  Adresa: Ostrava
 • košík Katedrála Božského Spasitele
  Katedrála Božského Spasitele. Trojlodní novorenesanční bazilika s dvěma 67 m vysokými věžemi, která je druhým největším chrámem na Moravě a ve Slezsku (autorem projektu byl Gustav Meretta).
  Telefon: 776098787
  Adresa: Náměstí Msgre Šrámka, Ostrava
 • košík Kostel Krista Krále
  Kostel Krista Krále. Zbudován v letech 1928-29. Jednoduchá jednolodní stavba s prostou sedlovou střechou, s věží krytou čtyřbokou jehlanovou střechou. Před vstupem do chrámové lodi je předsíň se třemi valenými oblouky.
  Telefon: 596961489
  Adresa: Ostrava, Svinov
 • košík Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Výstavba kostela byla zahájena r. 1901, dokončen r. 1902. Vysvěcen r. 1907. Jednolodní stavba v kombinaci novorománských a romantických prvků, s dvojvěžovým průčelím, s příčnou lodí a zaobleným presbytářem. Objekt má půdorys latinského kříže.
  Telefon: 596230167
  Adresa: Ostrava, Michálkovice
 • košík Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je nejstarší mariánský kostel na území města Ostravy. Zbudován r. 1738 v barokním slohu. R. 1931 vyzdoben malbami podle návrhu vídeňského malíře Josefa Kleinerta.
  Adresa: Ostrava, Třebovice
 • košík Kostel Navštívení Panny Marie
  Kostel Navštívení Panny Marie. Kostel zbudovaný v letech 1806–11 nákladem místního náboženského fondu. Jednolodní stavba s bočními kaplemi a menší věží v průčelí. Ve věži se nachází gotický zvon z přelomu 13. a 14. stol.
  Telefon: 595782751
  Adresa: Ostrava, Zábřeh
 • košík Kostel Nejsvětější Trojice
  Kostel Nejsvětější Trojice. Zbudován v letech 1525-29 v raně gotickém slohu. Kostel byl střídavě v držení katolíků a protestantů, zejména v 17. a 18. stol. V 18. stol. stavebně upravován. V současnosti je využíván pro pořádání výstav, koncertů a jiných společenských akcí.
  Telefon: 558955707
  Adresa: Křížkovského, Klimkovice
 • košík Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Jednolodní novogotický kostel, který má dvě štíhlé gotické věže (67 m vysoké), postavený podle projektu Camilla Sitteho. Půdorys kostela je tvořen křížovou lodí.
  Telefon: 555130507
  Adresa: náměstí Svatopluka Čecha, Ostrava - Přívoz
 • košík Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
  Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie. Zbudován v letech 1904–07 ve slohu slovanské renesance. Vysvěcen 14. června 1907. Stavbu projektoval Bohumil Židlický. Kostel má čtyři oltáře. Hlavní oltář z r. 1906, je dílem Ondřeje Pudloně z Místku.
  Telefon: 596232811
  Adresa: Ostrava, Radvanice
 • košík Kostel Panny Marie Královny
  Kostel Panny Marie Královny. Novobarokní trojlodní kostel s dvěma čtyřbokými kvadratickými věžemi. Bohatá vnitřní výzdoba (Joža Úprka, Ludvík Marold).
  Telefon: 596632619
  Adresa: Ostrava
 • košík Kostel Panny Marie, královny posvátného růžence
  Kostel Panny Marie, královny posvátného růžence. Vystavěn v letech 1909-10. Původní kostelní zvony byly zrekvírovány během 1. sv. války, nahrazeny novými r. 1926.
  Telefon: 596788076
  Adresa: Ostrava, Hrabůvka
 • košík Kostel sv. Anny
  Kostel sv. Anny. R. 1892 byl v Polance založen spolek za účelem výstavby kostela. Zbudován v letech 1892-93. Pár dní po posvěcení věžního kříže se však zřítila chrámová věž. Bylo rozhodnuto o výstavbě nové věže (22 m) s hodinami, střešní makovicí a kovaným železným křížem na náklady knížete Blüchera. Kníže poté prohlásil svatyni za soukromý majetek a odepřel do ní veřejnosti...
  Adresa: Ostrava, Polanka nad Odrou
 • košík Kostel sv. Antonína Paduánského
  Kostel sv. Antonína Paduánského. Zbudován v letech 1927-28. R. 1947 byl kostel vymalován ak. malířem Janem Obšilem. R. 1979 provedena nákladná rekonstrukce presbytáře. 14. července 1979 posvěcen nový oltář.
  Telefon: 731534065
  Adresa: Ostrava, Kunčičky
 • košík Kostel sv. Antonína Paduánského
  Kostel sv. Antonína Paduánského. Základní kámen stavby kostela posvětil v Olomouci Jan Pavel II. 21. května 1995. Samotná stavba byla zahájena r. 1997, dokončena v následujícím roce, kdy byl také kostel 13. června 1998 vysvěcen.
  Adresa: Vřesina
 • košík Kostel sv. Františka a Viktora
  Kostel sv. Františka a Viktora. Nahradil dřevěný zchátralý kostelík svaté Marie Magdaleny ze 14. stol. Zbudován na konci 19. stol., novogotická stavba z režného zdiva. Vysvěcen 23. května 1893. V interiéru mj. hlavní oltář z r. 1892, boční oltář Božského srdce Páně z konce 19. stol., boční oltář Panny Marie Lurdské z r. 1904.
  Telefon: 731625810
  Adresa: Ostrava, Hrušov
 • košík Kostel sv. Jana Nepomuckého
  Kostel sv. Jana Nepomuckého. Zbudován ve 2. polovině 18. stol. Záhy po dostavbě se však objevily trhliny a okolí kostela muselo být odvodněno. Vysvěcen byl v r. 1801. V r. 1862 instalovány věžní hodiny, r. 1899 přistavěna kaple. Jednolodní pozdně barokní stavba. Po stranách hlavního vchodu na jižní straně kostela jsou umístěny niky se sochami sv. Cyrila a Metoděje. Na severní straně...
  Telefon: 596769021
  Adresa: Ostrava, Stará Bělá
 • košík Kostel sv. Josefa
  Kostel sv. Josefa. Jednolodní barokní stavba ovlivněná klasicismem, která pošla obrovskou renovací, kvůli poddolování.
  Telefon: 596114706
  Adresa: Ostrava
 • košík Kostel sv. Josefa (Don Bosco)
  Kostel sv. Josefa (Don Bosco). Zbudován v letech 1935-37 salesiány Dona Bosca. Trojlodní kostel je atypickou stavbou – jeho zdi podpírá ocelový skelet. Průčelní čtyřboké věži dominuje 6 m vysoký kříž.
  Adresa: Ostrava
 • košík Kostel sv. Kateřiny - dřevěný kostel
  Kostel sv. Kateřiny - dřevěný kostel. Původní kostel pocházel z roku 1564. V r. 2002 byl zcela zničen požárem. Již na podzim r. 2004 byla kopie posvěcena. Jedná se o typ slezského dřevěného jednolodního kostela z modřínového dřeva, obklopeného malým hřbitovem.
  Telefon: 596735061
  Adresa: Ostrava
 • košík Kostel sv. Kateřiny
  Kostel sv. Kateřiny. Původně gotický kostel, presbytář kostela a krátká loď pochází z období kolem r. 1400. Nově vystavěn ve 2. polovině 16. stol. Trojlodní stavba. Zajímavostí kostela je krytá chodba na pilířích spojující jej se zámkem a byzantská kaple, jejíž osa je vykloněná o 40 cm.
  Adresa: Klimkovice
 • košík Kostel sv. Marka
  Kostel sv. Marka. Zbudován na konci 19. stol., kdy nahradil původní kapli sv. Marka. Vysvěcen v r. 1879. Jednolodní stavba s věží. Prošel několika rekonstrukcemi. Poslední proběhla v letech 1999–01 a z velké části se do ní svépomocně zapojili místní farníci.
  Adresa: Ostrava-Heřmanice
 • košík Kostel sv. Mikuláše
  Kostel sv. Mikuláše. Založen v 15. stol. Jednolodní stavba s vysokou věží (47 m) z r. 1808 se zvonicí, ve 20. stol. zřízena sakristie. V 18. stol. prošel objekt přestavbou. V 19. stol. vybaven novým inventářem. Současný interiér je po rekonstrukci uskutečněné v letech 2008-2010, kdy byl vyměněn hlavní oltář, ambony, kostelní lavice.
  Telefon: 596933550
  Adresa: Ostrava, Poruba
 • košík Kostel sv. Pavla
  Kostel sv. Pavla. Novogotický trojlodní kostel s velkolepou křížovou klenbou od architekta Augusta Kirsteina. Věž byla původně vodojemem.
  Telefon: 731625645
  Adresa: Mírové náměstí, Ostrava
 • košík Kostel sv. Václava
  Kostel sv. Václava. Patří k nejstarším kostelům na území dolního Slezska. V samém začátku jej tvořilo pouze kněžiště. Stavba se sestává z gotického kněžiště, renesanční lodí a barokní věže.
  Adresa: Velká Polom
 • košík Kostel sv. Václava
  Kostel sv. Václava. Kostel postavený ve 13. st. v pozdně gotickém stylu. Jedná se o trojlodní stavbu s přilehlými kaplemi a gotickou věží. V 19. st. proběhla přestavba ve stylu klasicismu, která odstranila některé gotické prvky.
  Telefon: 596114706
  Adresa: Kostelní náměstí, Ostrava
 • košík Husův sbor - kostel
  Stavba Husova domu byla započata r. 1923.
  Adresa: Ostrava
 • košík Husův sbor - kostel
  Zbudován v letech 1924-25. Stavbu navrhl a provedl architekt a stavitel z Radvanic Josef Vysloužil, sochy Krista, Jana Husa a Jana Amose Komenského nad oltářem zhotovil akademický sochař Augustin Handzel.
  Adresa: Ostrava
 • košík Husův sbor - kostel
  Kostel Církve československé husitské byl vybudován v letech 1932-33 ve funkcionalistickém slohu. Je dílem Ing. arch. Josefa Kittricha z Prahy. Oltář s liturgickou soupravou byl svěřen umělci Ing. arch. Rabensteinovi, dominuje mu Kristus na kříži v životní velikosti. Na bočních stěnách chrámu se nacházejí fresky M. J. Husa a J. A. Komenského od Prof...
  Adresa: Ostrava
 • košík Husův sbor - kostel
  Základní kámen stavby byl položen r. 1924. Zbudován podle projektu ostravského stavitele Pazourka, svému účelu začal Husův sbor sloužit ještě téhož roku. V 50. letech 20. stol. prošel objekt několika stavebními úpravami.
  Adresa: Ostrava
 • košík Husův sbor - kostel
  Zbudován v letech 1928-30.
  Adresa: Ostrava
 • košík Husův sbor - kostel
  Vystavěn r. 1936.
  Adresa: Ostrava
 • košík Husův sbor - kostel
  Funkcionalistická stavba Husova sboru s modlitebnou, zvonicí a přilehlým objektem z r. 1924.
  Telefon: 603701259
  Adresa: Zámostní 1155/27, Ostrava
 • košík Husův sbor - kostel
  Slavnostně otevřen dne 5. srpna r. 1934. Jednoduchá kostelní stavba se sedlovou střechou, průčelí dominuje obdélníkový portál, v jehož středu je grafický znak Církve československé husitské - kalich s křížem.
  Adresa: Ostrava
 • košík Husův sbor - kostel
  Zbudován v letech 1933-34 podle návrhu stavitele Valentina Stojeby ze Svinova. Sbor byl vystavěn v soudobém konstruktivním slohu.
  Adresa: Ostrava
 • košík Husův sbor - kostel
  Zbudován ve 30. letech 20. stol. Ve věži kostelíka je umístěn zvonek z kaple panství Blücherova v Polance, který daroval zbytkový statkář p. Doležel.
  Adresa: Ostrava
 • košík Kostel Křesťanských sborů
  Sbor odkoupil objekt kostela r. 1984 od Církve československé husitské pocházející z r. 1924. V letech 1984-91 prošel kostel výraznou přestavbou podle návrhu Jána Komrsky. Interiér hlavní modlitebny je řešen jako amfiteátr.
  Adresa: Bořivojova 29, Ostrava
 • košík Kostel sv. Bartoloměje
  Kaple v gotickém stylu z konce 16. stol., v 18. stol. přistavěna barokní loď, kaple se tak stala presbytářem nového kostela. R. 1807 a 1913 opravován. Na hlavním oltáři se nachází socha sv. Bartoloměje, od 19. stol. zdobí oltář epitafní obraz od ostravského malíře Jiřího Milotského. Dva vedlejší oltáře jsou zasvěceny sv. Barboře a Matce Boží Čenstochovské...
  Adresa: Ostrava
 • košík Kostel sv. Cyrila a Metoděje
  Vystavěný v letech 1997-98 na půdorysu řeckého kříže. Většina vnitřního zařízení kostela je dílem řezbáře Josefa Staňka z Bučovic. Zvony odlil r. 1998 Josef Tkadlec z Halenkova - svatý Cyril, svatá Sylvie a svatý Metoděj. Zavěšeny jsou ve zvonici (24 m) umístěné vedle budovy kostela.
  Telefon: 775197438
  Adresa: Pustkovecká 350, Ostrava
 • košík Kostel sv. Ducha
  Vystavěn v letech 2004–2007 podle návrhu Ing. arch. Marka Štěpána. Půdorys kostela je elipsovitý s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Součástí stavby je štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm. Největší zvon proroka Daniela váží 533 kg. Střední zvon Panny Marie Guadalupské má hmotnost 316 kg a nejmenší zvon nese jméno...
  Telefon: 776690675
  Adresa: Výškovická 3166/124a, Ostrava
 • košík Kostel sv. Floriána
  Pozemek na stavbu byl zakoupen v r. 1924, do okupace byly vykopány a zabetonovány základy. Stavba pokračovala přes zákaz i ve válečných letech 1939-45. Vysvěcen 28. září 1946. Jednoduchá obdélná stavba průčelím orientována jihozápadním směrem. Interiéru dominuje nástěnný oltářní obraz Krista a sv. Floriána.
  Adresa: Ostrava, Proskovice
 • košík Kostel sv. Jakuba
  Vystavěn v letech 1783–87 v barokním stavebním slohu. Zbudován nákladem patrona a majitele dobroslavického panství, hraběte Wengerského z Ungarschutzu za vydatné pomoci občanů všech obcí farnosti. Oltář je z r. 1865. Oltářní obraz z r. 1787 byl během 2. sv. války zničen. Nahrazen obrazem z r. 1954 z dílny akad. malíře Františka Mitáčka z Prahy.
  Telefon: 731193985, 730802358
  Adresa: Dobroslavická, Ostrava
 • košík Kostel Všech svatých
  Původně barokní kostel z r. 1793 postavený na místě starší dřevěné svatyně. Na počátku 20. stol. upravený v novorománském slohu. Zvon ulil v r. 1668 zvonař Christian Hofman v Opavě.
  Adresa: Ostrava, Hošťálkovice
 • vyhledaných záznamů: 43

Nabídka pro:

Newsletter

Ocenění Toufilm 2012.

Portál MS-dovolena.cz získal 3.místo v mezinárodní soutěži Tourfilm 2012 v kategorii Multimedia

Portál je realizován v rámci projektu:

Společně správným směrem - logo

Doporučujeme :

Logo GEOFUN

Český systém kvality služeb

Neklikejte na tento odkaz nebo budete zabanovani!